top of page
Missie
Visie

Onze missie is het geven van kwalitatief hoogwaardig NTC-onderwijs (primair en voortgezet) dat zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijs in Nederland en toegankelijk is voor Nederlandstalige kinderen in Panama-stad en omgeving. Om dit te bereiken werkt de school met kerndoelen zoals deze door het Ministerie van Onderwijs zijn geformuleerd, voor de deelvaardigheden van de Nederlandse Taal.

´Maatwerk´, kort samengevat is dat onze onderwijsvisie. Alle kinderen en jongeren krijgen de kans zich te ontwikkelen gelet op achtergrond, capaciteiten en interesse. Wat wij belangrijk vinden is de persoonlijke aandacht voor elke leerling, een passend onderwijsaanbod, en een effectieve begeleiding om achterstand van de Nederlandse taal te voorkomen of beperken en de instroom bij een eventuele terugkeer naar Nederland of België te vergemakkelijken. 

bottom of page