top of page
Nederlandse Taal- en Cultuurschool

Een prachtige plek waar uw kind de Nederlandse taal en over de Nederlands/Vlaamse cultuur leert.

Nederlands taalonderwijs in Panama

Nederlands taalonderwijs in Panama

De MIRAFLORES NTC SCHOOL is bij het NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland) 

aangesloten en zo een erkende NTC (Nederlandse Taal & Cultuur) school. Net als iedere andere erkende school in Nederland worden wij gecontroleerd door de Nederlandse Onderwijsinspectie niet alleen om erkend te blijven, maar juist ook om onze standaarden te kunnen blijven toetsen.

MIRAFLORES SCHOOL

De MIRAFLORES NTC SCHOOL is tot stand gekomen door een groep enthousiaste ouders in 2016. Een team bestaande uit leerkracht/directeur, bestuur en betrokken ouders maken dat de kinderen in een open en plezierige leefomgeving vertrouwd raken en blijven met de Nederlandse taal en cultuur. NTC Miraflores biedt lessen tot en met klas 4 van het Voortgezet Onderwijs. Aan het eind van klas 4 kan worden deelgenomen aan het examen ¨Certificaat Nederlands als Vreemde Taal¨. Leerlingen die verder willen met Nederlands worden aangeraden te kijken naar de mogelijkheden van zelfstudie (zoals Edufax of IBID).  Om de tradities in stand te houden worden er regelmatig cultuurdagen georganiseerd. Op deze manier houden de leerlingen een band met de nationale gewoonten en gebruiken van Nederland en Vlaanderen.

kingscollege_logo.png

De MIRAFLORES NTC SCHOOL is gehuisvest in Kings College Panama (KCP), de Britse school van Panama in Clayton. Ook als uw kinderen niet naar de KCP gaan zijn ze van harte welkom om zich bij onze school aan te sluiten. 

De Miraflores NTC school is een aanvulling op regulier dagonderwijs. Alle lessen vinden plaats in de namiddag, na het reguliere dagonderwijs. 

Onze school
bottom of page